Katse kohti tulevaa. Edessä häämöttää uusia mahdollisuuksia!

Valmennusten tavoitteena on kannustaa yrittäjämäiseen ajatteluun ja sitä kautta näkemään ja hyödyntämään monipuolisesti uusia mahdollisuuksia. Toiminnan perustana on laaja-alainen oppiminen ja yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka.

Tulevaisuuden polku valmennukset

1. Tulevaisuuden polku ryhmävalmennus nuorille

2. Tulevaisuuden polku yksilövalmennus nuorille

3. Tulevaisuuden polku valmennuksen koulutus opettajille

4.Tulevaisuuden polku valmennus yrittäjille

Menetelmät ja työvälineet

Mahdollistajat valmennuksissa käytetään mahdollisimman paljon yrittäjyyden pedagogiikan toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä sekä havainnollistavia työvälineitä kuten visualisointia ja mielikuvaharjoittelua.


  • Open Mind - orientoiva mielikuvitusmatka
  • Tulevaisuuden polku peli - omat tavoitteet näkyviin
  • Self Leadership - työpaja omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamiseksi. Motivaatio, itsesäätely ja itsetehokkuus mahdollisiksi ryhmätyöskentelyn avulla.
  • Opetarinat, hyvät ja käyttökelpoiset esimerkit onnistumisista
  • Mielikuvittaminen- livevisualisointi, kuvitettu lopputuote opettajayhteisön käyttöön
  • Yritys - koulutusyhteistyö akvaario paneeli.
  • Pedagogisena menetelmänä: yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka, oppijakeskeinen lähestymistapa.
  • Workshop ja tiimityöt