Tulevaisuuden polku valmennukset
eri kohderyhmille

ROHKEUDEN HUIPPU - Tulevaisuuden polku valmennukset nuorille

Nuoret matkalla huipulle- asenne ennen kaikkea, työelämäntaitoja evääksi!

Mitä haluaisin tehdä? Minkälainen on unelmani elämä? Minne töihin? Mikä opiskelupolku sopii minulle? Minustako yrittäjä jne.

Haasteisiin lähdetään etsimään vastauksia ja mahdollisuuksia Tulevaisuuden polkuvalmennuksella.

Selvitetään nuoren vahvuudet, lahjakkuudet, kiinnostukset ja valmennetaan asettamaan tavoitteet elämälle ja kulkemaan kohti niitä oman suunnitelman mukaan. Tämä on kokonaisvaltainen valmennus hyödyntäen pelillisyyttä. Jokainen nuori kulkee itse omaa polkuaan, mutta yhdessä muiden kanssa.

Valmennukset toteutetaan ryhmä tai yksilövalmennuksena. Tulevaisuuden polku valmennus on hyvä työkalu ryhmän ohjaukseen, henkilökohtaiseen ohjaukseen sekä hyvä jatko opinto-ohjaukseen esimerkiksi kouluallergikoille, toiminnallisille nuorille ja eritysopiskelijoille sekä syrjäytymisen vaarassa oleville nuorille.

TAITAJAN TAIVAL - Tulevaisuuden polku valmentajan koulutus opettajille

Uutta näkökulmaa opettamiseen -nähdään muutos mahdollisuutena!

Koulutuksen tavoitteena on

Avata ja kertoa, mitä on Tulevaisuuden polku valmennus nuorille ryhmä valmennuksena ja yksilövalmennuksena.

Ohjata ja innostaa opettajat ottamaan tämä yhdeksi menetelmäksi.

Askelletaan yhdessä päivänajan opettajien kanssa Tulevaisuuden polku valmennuksen askelia ja etsitään vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

Miten nämä voi ottaa osaksi nuorten ohjausta? Miten Tulevaisuuden polku valmennuksia voi käyttää opetussuunnitelman toteutuksessa? Minkälainen työkalu on tässä myös heille itselleen?

MAHDOLLISUUKSIEN MARJAMÄTÄS - Yrittäjien Tulevaisuuden polku valmennus

Polku täynnä makoisia mahdollisuuksia!

Valmennuksen tavoitteena on antaa aloittaville yrittäjille tietoa ja työkaluja Self Leadership – toimintaan. Yrittäjä saa työkaluja ja ideoita, kuinka hallita omaa aikatauluaan ja kuinka asettaa itselle tulevaisuuden tavoitteita ja tekemään strategiat ja suunnitelmat niiden saavuttamiseksi.

Itselle tärkeiden ja kiinnostavien asioiden sekä vahvuuksien kautta alkava yrittäjä oppii saavuttamaan tavoitteensa ja iloitsemaan siitä.

Tavoitteena on, että yrittäjä hyödyntää Tulevaisuuden polun työkaluja ja pelejä omassa elämässään viikoittain ja päivittäin.