Visualisoidaan tieto tiiviisti!

Mahdollistajat osuuskunnan koulutuksiin ja valmennuksiin sisältyy tiedon visualisointi, mielikuvittaminen.

Visuaalinen sisältö koulutuksissa ja valmennuksissa:

  1. livetilanteen visualisointi (miellekartta tyylisesti)
  2. kuvitettu lopputuote, joka toimitetaan tilaajalle sovitussa muodossa ja laajuudessa (kts. kuvituspaketti vaihtoehdot). Lopputuotteessa voidaan esittää tilanteesta riippuen esimerkiksi prosessi, tulokset, ohjeistus tai keskeiset sisällöt tiivistettynä kuvasarjaksi tilaajan käyttöön.

Mielikuvittaminen työvälineenä

Yksinkertaisimmillaan kuvattuna mielikuvittaminen on toiminnan, tunteiden ja ajatusten kuvittamista. Mielikuvittaminen on toimiva työväline itseilmaisuun ja reflektointiin sekä erilaisten asioiden kuvaamiseen, työstämiseen ja jäsentelemiseen. Mielikuvittaminen toimii apuna oppimisessa ja kehittymisessä.

Kuva vie viestin perille!

Asiat konkretisoituvat muuttuessaan kuviksi. Isojakin kokonaisuuksia on helpompaa hahmottaa kuvan avulla. Kuva toimii keskustelun herättelijänä, tukee vuorovaikutusta, helpottaa kommunikointia ja palautteen antamista, myös yli kielirajojen. Visualisoinnin kautta tieto tiivistyy helposti ymmärrettävään ja jaettavaan muotoon. Kuva vie viestisi perille!