Avoimuus ¤ Yhteisöllisyys ¤ Vastuullisuus

Mahdollistajat on koulutus- ja valmennusyritys, jonka tavoitteena on kannustaa yrittäjämäiseen ajatteluun ja sitä kautta näkemään ja hyödyntämään monipuolisesti uusia mahdollisuuksia. Toiminnan perustana on laaja-alainen oppiminen ja yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka.

Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan keinoin luodaan yrittäjämäistä oppimista, taitoa tunnistaa ja kehittää omia vahvuuksiaan, osaamistaan ja mielenkiinnonkohteitaan, uskoa omiin kykyihin ja uskallusta tarttua mahdollisuuksiin. Toiminnallisuus on tärkeää, tekemällä oppii. Toiminta on mielekästä ja kehittää ongelmanratkaisukykyä. Osallisuus, yhteisöllisyys, tiimityö, innostava vuorovaikutus ja omista vaikuttamismahdollisuuksista kumpuava motivaatio synnyttää kasvua- luovuutta, uusia ideoita ja innovaatioita, motivoituneita tekijöitä. Kannustavassa ympäristössä uskaltaa yrittää ja kokeilla.

Mahdollistajat luo erilaisia oppimistilanteita ja oppimisympäristöjä, joiden avulla yritykset, opettajat ja oppilaitokset pääsevät yhdessä rakentamaan uutta toimintatapaa. Tavoitteena on omaehtoisen yrittäjämäisen oppimisen ja toiminnan kehittäminen valmennettavan omat lähtökohdat huomioiden. Keskeistä on itseohjautuva ja luova tapa tutkia asioita. Oppimistilanne  voidaan järjestää sinne missä sitä kulloinkin tarvitaan.


Paras tapa luoda tulevaisuutta on vaikuttaa siihen itse!