Asenne - yrittäjän mieli

Keskiviikko 8.1.2020 klo 22:11 - Marjut Helvelahti, mahdollistaja, kannustaja, innostaja

Mahtavaa! Sain aloittaa tämän vuoden lukemalla Perttu Pölösen kirjan Tulevaisuuden lukujärjestys. Odotin kirjan ilmestymistä syksyn 2019 ja muistelin vuosien takaista Nuori Yrittäjyys ry:n 2014 Uskalla Yrittää finaalia, jossa nuori Perttu Pölönen oli esittelemässä sävelkelloaan.Tuelvaisuuden_LJ.png

Istuin Ahlmanin opiston opettajien kanssa ja keskustelimme heidän pedagogisesta osuuskunnasta, joka oli palkittu Suomen Yrittäjät ry:n yrittäjyysopetusmenetelmä kilpailussa Taitaja finaalissa.  Silloin estradille astui nuori Perttu Pölönen. Hän oli voittanut Innolukio – kilpailun ideallaan sävelkello ja maaliskuussa 2013 Tutki–Kokeile–Kehitä-kilpailu ja syyskuussa EU:n nuorten tiedetutkijoiden EUCYS-kilpailu. Sen kautta hän pääsin Tukholman Nobel-viikoille ja tapasin Nobel-voittajia. Lumouduin kuuntelemaan nuoren keksijän tarinaa, miten hän oli kirjastossa äitiä odottaessaan tutkinut musiikin teorian kirjoja, ja niiden pohjalta saanut idean sävelkellosta. Katselimme pahvista tehtyjä sävelkelloja: pianolle, akustiselle kitaralle ja sellolle. Pääsin silloin pitelemään kädessäni sävelkelloa ja olin haltioissani loistavasta ideasta. Saimme jopa kokeilla, miten niiden kanssa voi oppia. Ja minä olin nuorena tankannut musiikin teoriaa nuoteista, ja nuottivihko oli ollut tärkeässä roolissa. Perttu Pölönen kehitti sävelkellon omiin tarpeisiinsa. Se oli ja on apuväline musiikin oppimiseen ja opettamiseen. Perustellusti ja oikeutetusti Perttu Pölönen nimitettiin vuoden 2014 Slush-tapahtumassa vuoden luovimmaksi suomalaiseksi.

 

Kirjassaan Perttu Pölönen kirjoittaa, että yrittäjyys on vastuunkantoa, oma-aloitteisuutta ja itsensä johtamista. Tulevaisuudessa tarvitsemme lisää yrittäjän asennetta. Hän huomauttaa, että tulevaisuudessa me kaikki saatamme olla yrittäjiä – enemmän tai vähemmän. Ajatellaan yrittäjyyttä toimeentuloa tai y- tunnusta laajempana asiana. Yrittäjyys on ajattelutapa. Perttu Pölöselle yrittäjämäisessä ajattelutavassa ensiksi identifioidaan ongelma, sitten luodaan visio sen ratkaisemiseksi ja sen jälkeen toteutetaan suunnitelma – yhdessä tiimin kanssa.  Tulevaisuudessa työelämä vaatii oma-aloitteisuuta ja kykyä tehdä yhteistyötä. Siis todellisuudessa olemme kaikki jo yrittäjiä! Yrittäjän asennetta pitää vain vahvistaa.

 Joensuussa Riveriassa Asenne projektin tavoitteena on yhteistyössä, tekojen kautta luoda yrittäjämäinen ajattelutapa ja toimintakulttuuri, jossa opiskelijoiden asenne vahvistuu ja kasvaa vetovoimatekijäksi. Elokuussa 2019 startannut Asenne projekti on kiertänyt Riverian kampuksilla tuoden Suomen huippu valmentajia Pohjois-Karjalaan innostamaan opiskelijoita ja henkilökuntaa yrittäjämäiseen asenteeseen.  

Yrittäjyys on paljon vanhempi asia kuin ajattelemme ja syvemmällä meissä kuin olemme ehkä tajunneet. Ennen vaihdettiin osaamista ja taitoja toisten tarpeisiin ja päinvastoin. Lasketaanko se yrittäjyydeksi?

 LJ_Tulevaisuus.png

Yrittäjyys on veteen piirretty viiva. Tulevaisuuden lukujärjestys kirjassaan Perttu Pölönen nostaa esiin säveltäjä Mozartin. Oliko hän yrittäjä, koska hänen musiikin säveltäjän työprosessiin kuului mm. soittajien rekrytointi, konserttisalin varaaminen, lippujen myynti ja palkan maksu soittajille. Näiden jälkeen Mozart sai oman osansa. Ja sitten kaikki uudestaan ja tuote oli sinfonia, ja asiakkaita olivat kuuntelijat ja kumppaneita esim. orkesterit ja hovi. Pertun sanoin: Kyse oli ongelman tai tarpeen identifioimisesta, vision luomisesta ja ratkaisusta yhdessä tiimin kanssa.  

 

Markkinatalous on ohjannut meitä määrittelemään yrittämisen liiketoiminnan kautta, mutta tulevaisuudessa meidän tulisi oppia laajentamaan tätä määritelmää. Kun nimeämme maailmaa muuttaneita merkkihenkilöitä esimerkiksi Steven Job, Mark Zuckerberg, Bill Gates, J. K. Rowlingin. He ovat  yrittäjiä ja J. K. Rowlingin myös englannin kielen opettaja. Ja kun mietimme samaa historiasta, niin tulee mieleen esimerkiksi Einstein, Sokrates, Edison tai Leonardo da Vinci. He olivat filosofeja, tutkijoita ja taiteilijoita. Vaikka historian henkilöt eivät ole jakaneet osinkoja yrityksensä kautta, eivät he olleet vähäpätöisempiä kuin mainitut yrittäjät. Heillä kaikilla oli yrittäjän mieli, sillä he loivat jotain merkittävää. Perttu Pölösen sanoin viesti meille ja varsinkin tämän päivän nuorille: ”Omistitpa yrityksen tai et, sinun sisälläsi asuu silti yrittäjä.” Itse ihastuin ilmiasuun yrittäjän mieli.

 Nimeton_Yrittajyys_peli.png

Nämä samat asiat tulee hienosti esille Nuori Yrittäjyys ry:n yrittäjyyskasvatuksen Oma juttu ohjelmassa, jossa tehdään löytöretki omien vahvuuksien ja yrittäjämäisten taitojen tunnistamiseen. Oma juttu ohjelma startataan Yrittäjyyspelillä, jossa päästään avaamaan ja laajentamaan yrittäjyyden käsitettä historiasta, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen hauskasti pelillisin keinon. Mukaan tempaava ohjelma ja peli, jota suosittelen kaikille. Sopisi vaikka henkilöstön kehittämispäiville, ideariihen alustukseksi, tuotekehityksen ja ideapajan starttiin, hissipuheen treenaamisen vauhdittamiseksi.

 

Tulevaisuudessa monet taistelevat samoista töistä. Yrittäjyys korostuu tilanteessa, missä tarjontaa on paljon, mikä pakottaa sinut tekemään kovasti töitä tullaksesi valituksi kaikista ehdokkaista. Kun globaali koulutustaso nousee, tulevaisuudessa myös kehittyvissä maissa on yhä enemmän korkeasti koulutettua työvoimaa. Tällaisessa ympäristössä yrittäjämäinen asenne on ensisijaista, sillä silloin sinun tulee osata löytää sopiva työ, myydä osaamistamme, etsiä mahdollisuuksia ja tuottaa tyytyväisiä asiakkaita.

 

Yrittäjyyttä ja tiimityöskentelyä pitää opettaa ja oppia, koska tulevaisuuden työelämän tulee pirstaloitumaan. Yrittäjänä olet vapaa tekemään omista taidoista ja kiinnostuksen kohteesta itsellesi työura. Meidän pitää kannustaa toisiamme yrittämään ja ottamaan riskejä. Kyse on uskalluksesta, unelmien toteuttamisesta ja kovasta työstä. Tulevaisuudessa yrittäjyys tulee korostumaan elämän tapana. Lapsille ja nuorille tulisi luoda tilaisuuksia, joissa he pääsisivät harjoittelemaan taitoja myydä ideoita tai tuotteita. Perinteisen Kevätpörriäisen ja partiolaisten kalentereiden myynti on saanut rinnalleen yrittäjyyskasvatuksen polut. Yrittäjyyteen innostaa mm. 4H yhdistys ja Nuori Yrittäjyys ry:n yrittäjyyskasvatuksen opinto-ohjelmat ja tapahtumat. Nuori Yrittäjyys ry vaikutta toiminnallaan lasten ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoihin. Se on myös yhteistyökumppani koulutuksen järjestäjien, päätöksentekijöiden, yrityselämän ja nuorten välillä ja tarjoaa opettajille opetussuunnitelman mukaisia työvälineitä työelämätaitojen ja yritteliäisyyden opetuksen tueksi esiopetuksesta korkea-asteelle.

Futuristi Perttu Pölönen julistaa: "On historian paras aika olla yrittäjä – Mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu. Tee sellaista, joka saa vanhan näyttämään tyhmältä.” Futuristi, yrittäjä, säveltäjä Perttu Pölönen kehottaa vanhojen toimintamallien murtamiseen ja mullistamiseen.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tulevaisuus, yrittäjän mieli, yrittäjämäinen ajattelutapa,

Tulvaisuuden polku valmennus ja Onnistumisen taito peli

Maanantai 6.6.2016 - Marjut Helvelahti

Haluatko suunnitella ja askeltaa itse omaan tulevaisuuteesi?

Mikä minusta tulee isoa?  Mitä haluaisin tehdä? Minkälainen on unelmani elämä? Alkaisinko yrittäjäksi? Mikä opiskelupolku sopii minulle? Minustako yrittäjä jne. haasteisiin lähdetään etsimään vastauksia ja mahdollisuuksia Tulevaisuuden polku valmennuksella.

 Tulevaisuuden polku valmennuksessa käytetään yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan, jossa keskiössä on opiskelija ja hänen vahvuudet sekä vaikuttamisen mahdollisuus omaa opiskeluun ja tulevaisuuteen. Siinnä on mukana myös pelipedagogiikan antamia mahdollisuuksia. Tulevaisuuden Polku valmennuksessa opiskelijan saa tietoja, taitoja ja harjoitusta tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen.

Tulevaisuuden polku valmennuksen ydin on yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka ja pelipedagogiikka sekä saavuttamisen psykologia, johon pohjautuu myös monet yrittäjä- ja yritysvalmennukset. Tavoitteena on yhdistää ja muokata näitä nuorille sopivaksi.  Onnistumien Taito pelin kategoriajako on tehty Lehtosen yrittävän käyttäytymisen ydintekijöitä: motivaatio, itsetunto. itsesäätely ja tulevaisuusorientaatio. Näiden vuorovaikutus kulkee  Zimmerannin syklissä eli ennakointi, suoritus ja itsereflektio. Valmennuksen lähtökohtana on Lehtonen&Lehkonen nuoren tarpeista lähtevä yrittäjyyskasvatuksen malli. 

Tavoitteenani oli arvioida, miten Tulevaisuuden Polku valmennus sekä siihen sisältyvät pelit saivat nuoren motivoitumaan ja asettamaan ja saavuttamaan tavoitteita, joita hän oli itse asettanut. Syksyn 2015 ja alkuvuoden 2016 kehitettiin valmennusta, niin että aloitettiin henkilökohtaisesta valmennuksesta. Kevään aikana alkoivat ryhmävalmennukset. Mielestämme nämä työkalut ovat helpottaneet nuorten käsitystä siitä, että hän voi itse vaikuttaa omaan opiskeluunsa ja tulevaisuuteensa työelämässä ja elämässä. Parempiin arviointeihin päästään kun valmennusta on käytetty pidemmän aikaan ja nuoret ovat pelanneet säännöllisesti Onnistumisen Taito peliä.

Tulevaisuuden polulla askelletaan jokaisen omilla askeleilla. Jokainen nuori kulkee itse omaa polkuaan, mutta yhdessä muiden kanssa. Opettaja, ohjaaja toimii future coutsina. Polulla on mm. seuraavia askelia

Minä tänään ja tulevaisuudessa sekä unelmani

Taitojen ja lahjakkuuksien kartoitus ja selvittäminen

Self Leadership – miten opin ohjaamaan itseäni

Minun rohkeuden huippuni

Pop – up päivä oman valinnan mukaan

Tulevaisuuden polku on hyvä työkalu ryhmän ohjaukseen, henkilökohtaiseen ohjaukseen sekä hyvä jatko opinto-ohjaukseen esimerkiksi kouluallergikoille, toiminnallisille nuorille ja eritysopiskelijoille sekä syrjäytymisen vaarassa oleville nuorille.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tulevaisuus, tavoitteet, yrittäjämäinen ajattelelu ja toiminta

Tulevaisuuden polku valmennus ja Onnistumisen Taito peli

Torstai 2.6.2016 - Marjut Helvelahti

Tulevaisuuden polku valmennus ja Onnistumisen Taito peli nuorten ohjauksessa

Tulevaisuudessa ammatillisen opettajan työ muuttuu ja varsinkin toimintatavat muutoksen kohteena. Tulvaisuuden polku valmennus on työkalu ja yksi ratkaisu seuraavaan haasteeseen: ammatillisen opettajan työ on muuttumassa oppilaitoskeskeisestä opetuksesta yhä enemmän työtilanteissa ja työpaikolla tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin. Samanaikaisesti opiskelijan tulisi saada henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista tukea sekä mahdollisuus erityisiin opetus- ja opiskelujärjestelyihin.

Tulevaisuuden polku valmennuksessa hyödynnetään yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikaa, jossa keskiössä on opiskelija ja hänen vahvuudet sekä vaikuttamisen mahdollisuus omaa opiskeluun ja tulevaisuuteen.Tulevaisuuden Polku valmennuksessa opiskelijan saa tietoja, taitoja ja harjoitusta tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen.

Tulevaisuuden polku valmennus perustuu yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaan ja pelipedagogiikkaan sekä saavuttamisen psykologiaan, johon pohjautuu monet yrittäjä- ja yritysvalmennukset. Näitä yhdistään ja muokataan nuorille sopivaksi. Mukana olevassa Onnistumien Taito pelin kategoriajaossa on hyödynnetty Lehtosen yrittävän käyttäytymisen ydintekijöitä: motivaatio, itsetunto. itsesäätely ja tulevaisuusorientaatio. Näiden vuorovaikus tapahtuu Zimmerannin syklissä. Valmennuksen lähtökohtana on Lehtonen&Lehkonen nuoren tarpeista lähtevä yrittäjyyskasvatuksen malli. 

Tavoitteenani on arvioida, miten Tulevaisuuden Polku valmennus sekä siihen sisältyvät pelit saavat nuoren motivoitumaan ja asettamaan sekä saavuttamaan tavoitteita, joita hän oli itse asettanut.

Syksyn 2015 ja alkuvuoden 2016 aloitettiin henkilökohtaiset valmennukset. Kevään 2016 aikana alkoivat ryhmävalmennukset. Mielestäni nämä työkalut ovat helpottaneet nuorten käsitystä siitä, että hän voi itse vaikuttaa omaan opiskeluunsa ja tulevaisuuteensa työelämässä ja elämässä. Parempiin arviointeihin päästään, kun valmennusta on käytetty pidemmän aikaan.

Tiivistetysti Tulevaisuuden polku valmennuksen tausta ja tavoitteet voisi nähdä vaikka Elastisen ja Robinin musiikkivideossa Kipinän Hetki.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tulevaisuus, valmennus, peli